Phần mềm thiết kế đồ họa Adobe

phần mềm thiết kế ứng dụng adobe, phần mềm lập trình adobe, adobe họa sĩ minh họa adobe photoshop.